Trang chủ LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TRONG NĂM 2018

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ ĐƯỢC GIẢM HỌC PHÍ TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG


Note: Lịch học dưới đây là dự kiến, lớp học sẽ được mở khi học viên đăng ký đủ số lượng. Thông thường chúng tôi luôn luôn khai giảng sớm hơn dự định vì lượng học viên đăng ký học đã đủ. Vì vậy các bạn hãy mạnh dạn đăng ký để được xếp vào lớp sớm nhất nhé.

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG TRONG THÁNG HỌC PHÍ

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Nghiệp vụ sư phạm CĐ – ĐH

Căn cứ thông tư số 12/2013/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.500.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ sư phạm trung cấp CN

Căn cứ thông tư số 10/2013/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.200.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ sư phạm Nghề

Thông tư số 19/20011/TT-BLĐTBXH  

Chứng chỉ để dạy các trung tâm dạy nghề, trường nghề, trường dạy lái xe, làm tóc

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.500.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ quản lý trường mầm non

Chương trình dành cho cán bộ quản lý mầm non

Chứng chỉ đủ điều kiện để thành lập nhóm trẻ, trường mầm non tư thục

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ hiệu trưởng mầm non

Chương trình dành cho cán bộ quản lý chuyên môn trường mầm.

Với chứng chỉ này học viên đủ điều kiện có thể được bổ nhiệm làm hiệu trưởng MN

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ sư phạm mầm non

Chương trình bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ bảo mẫu mầm non

Chương trình bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.200.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ cấp dưỡng mầm non

Chương trình dành cho nhân viên đang làm hoặc có nhu cầu làm cấp dưỡng mầm non

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.300.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ quản lý giáo dục

Thông tư số 28/2014/TT-BGD&ĐT

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

Thiết bị trường học

Chủ nhật 3000.000

Đăng ký ngay

NGHIỆP VỤ DU LỊCH

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Hệ 1 tháng

Hệ 2 tháng

Hệ 3 tháng

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.500.000

 

Đăng ký ngay

Ôn và Thi ngoại ngữ chuyên ngành du lịch

Liên hệ

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ điều hành tour

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.500.000

Đăng ký ngay

NGHIỆP VỤ VĂN THƯ – VĂN PHÒNG

Nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.000.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ thông tin thư viện

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.500.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ  thư ký văn phòng

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.500.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ lễ tân văn phòng

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.500.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ sư lễ tân buồng phòng khách sạn

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

 2.500.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ quản trị nhà hàng khách sạn

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

 2.500.000

Đăng ký ngay

Quản lý khởi sự nhà hàng

12 buổi (cơ bản)8 buổi ( nâng cao) 6.000.000 (CB)

4.000.000 (NC)

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ bàn bar

3 tháng 3.000.000

Đăng ký ngay

Đào tạo Cắm hoa nghệ thuật

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

Cắt tỉa rau củ quả

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

AN TOÀN LAO ĐỘNG – XÂY DỰNG

Huấn luyện an toàn lao động  cho cán bộ công nhân viên

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

800.000

Đăng ký ngay

Huấn luyện giảng viên an toàn lao động

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

4.500.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ đấu thầu

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

800.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.000.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.700.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.300.000

Đăng ký ngay

Khóa học ISO

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Khóa học đánh giá viên nội bộ

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Khóa học 5S

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Kế toán trưởng doanh nghiệp

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.500.000

Đăng ký ngay

Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.800.000

Đăng ký ngay

Kế toán tổng hợp

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.200.000

Đăng ký ngay

Kế toán viên HCSN

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.500.000

Đăng ký ngay

Xuất nhập khẩu

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.500.000

Đăng ký ngay

Khai hải quan

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.500.000

Đăng ký ngay

Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.400.000

Đăng ký ngay

Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.600.000

Đăng ký ngay

Kế toán quản trị doanh nghiệp

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.500.000

Đăng ký ngay

Kế toán xã phường

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Khóa học lập đọc kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Khóa học hướng dẫn thực hành lập báo cáo thuế

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Khóa học kế toán xây dựng trong doanh nghiệp xây lắp

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.900.000

Đăng ký ngay

Khóa học kế toán ngân hàng

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.500.000

Đăng ký ngay

Khóa học thực hành kế toán sổ sách và lập báo cáo tài chính

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Khóa học kế toán thuế thực hành đào tạo chuyên sâu

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp thực hành

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.500.000

Đăng ký ngay

Khóa đào tạo nghề kế toán chuyên nghiệp

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

4.000.000

Đăng ký ngay

Khóa học kế toán thực hành, kế toán tổng hợp thực tế

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.600.000

Đăng ký ngay

Nghiệp vụ quản trị kho hàng

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

NẤU ĂN SƠ CẤP NGHỀ

Kỹ thuật chế biến món ăn

(Món Á, Âu,)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

4.000.000

Đăng ký ngay

Nấu ăn chay

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

4.000.000

Đăng ký ngay

Lẩu – nướng

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

5.000.000

Đăng ký ngay

Nấu ăn món Hoa

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

6.000.000

Đăng ký ngay

Nấu ăn món Âu

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Nấu ăn Hàn Quốc

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

4.000.000

Đăng ký ngay

Nấu ăn Nhật Bản

Sushi Nhật

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

6.000.000

5.000.000

Đăng ký ngay

Cháo dinh dưỡng

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

Thạch rau câu 3D

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

Nấu ăn cho người nước ngoài

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Nấu cơm tấm

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

5.000.000

Đăng ký ngay

Món ăn vặt

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

Nấu ăn theo chuyên đề

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Học làm bánh cơ bản

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

Cắt tỉa rau củ quả

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

Làm bánh nâng cao

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.700.000

Đăng ký ngay

Học bánh kem, bánh sinh nhật

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

4.000.000

Đăng ký ngay

Chè bốn mùa

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.000.000

Đăng ký ngay

Pha chế đồ uống, sinh tố

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

3.500.000

Đăng ký ngay

NGHỀ SƠ CẤP

Điện dân dụng

5.000.000

Đăng ký ngay

Điện công nghiệp

5.000.000

Đăng ký ngay

Điện nước

5.000.000

Đăng ký ngay

Hàn

6.000.000

Đăng ký ngay

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

5,5 tháng 8.000.000

Đăng ký ngay

Điện tử công nghiệp

6 tháng 2.300.000

Đăng ký ngay

Quản lý điện nông thôn

3 tháng Liên hệ

Đăng ký ngay

NGOẠI NGỮ

A1 A2 B1

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người đi làm

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Anh giao tiếp nâng cao

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Hàn sơ cấp A1

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Hàn sơ cấp A2

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Hàn sơ cấp A3

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Hàn xuất khẩu lao động

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Luyện thi Topik

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Nhật SC1

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Nhật SC2

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Nhật SC3

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Nhật N4 cấp tốc

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Trung A

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Trung QII

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Trung QIII

05- 15 – 25Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Nga A1

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Nga A2

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Pháp A1

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Pháp A2

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Bồ Đào Nha

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Sec

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Thái Lan

05- 15 – 25Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Thụy Điển

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Lào

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

Tiếng Đức A1 , A2

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

Liên hệ

Đăng ký ngay

ĐÀO TẠO TIN HỌC

Ôn thi IC3 GS4

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.000.000

Đăng ký ngay

Tin học văn phòng

(tin học vp : word- excel)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.200.000

Đăng ký ngay

Tin học Vp tổng hợp

(tin học vp : word- excel-powerpoint)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.800.000

Đăng ký ngay

Microsoft Word

(soạn thảo & xử lý văn bản)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

800.000

Đăng ký ngay

Microsoft Excel CB

(thiết kế tính toán và xử lý dữ liệu)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.000.000

Đăng ký ngay

Microsoft Excel NC

(thiết kế tính toán và sư dụng các hàm nâng cao)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.200.000

Đăng ký ngay

Microsoft Powerpoint

(thiết kế bài giảng, thuyết trình, báo cáo..)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

800.000

Đăng ký ngay

Autocard 2D

(vẽ kỹ thuật 2D)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.200.000

Đăng ký ngay

Autocard 3D

(Thiết kế kỹ thuật và ứng dụng hình 3D)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.500.000

Đăng ký ngay

Cord Draw

(thiết kế mỹ thuật, quảng cáo in ân, mẫu sản phẩm….)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.500.000

Đăng ký ngay

Photosphop

(Ảnh kỹ thuật số, quảng cáo in ấn, xuất bản, báo chí…)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.500.000

Đăng ký ngay

Quản trị mạng

(lắp đặt, quản trị hệ thống mạng)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.200.000

Đăng ký ngay

Phần cứng máy tính

(Lắp đặt sửa chữa)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

1.200.000

Đăng ký ngay

Kỹ thuật viên máy tính

(đào tạo kỹ thuật IT)

05- 15 – 25

Lớp học tối

Lớp học thứ 7 & Cn

2.500.000

Đăng ký ngay
Note: Lịch học dưới đây là dự kiến, lớp học sẽ được mở khi học viên đăng ký đủ số lượng. Thông thường chúng tôi luôn luôn khai giảng sớm hơn dự định vì lượng học viên đăng ký học đã đủ. Vì vậy các bạn hãy mạnh dạn đăng ký để được xếp vào lớp sớm nhất nhé.